Qubus Hotel | Gdańsk
15 września 2017 r.
Zarejestruj się

Do konferencji zostało:

O Konferencji

Wyjątkowe spotkanie

Konferencja jest okazją do omówienia w gronie wybitnych ekspertów i praktyków, bieżących problemów wynikających ze stosowania prawa zamówień publicznych.

Ciekawa formuła

Prawo zamówień publicznych to zarówno teoria, jak i praktyka. Z tego powodu konferencja łączy w sobie wykłady i warsztaty praktyczne.

Dla kogo?

Konferencja skierowana jest do wszystkich uczestników rynku zamówień publicznych (wykonawców, zamawiających, prawników).

Program

Wykłady - Część I

Elektronizacja zamówień publicznych – co czeka wykonawców i zamawiających?
Damian Czernik
9.15 – 9.45

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – zasady, problemy i najnowsze orzecznictwo
Iwona Bendorf-Bundorf
9.45 – 10.15

Pozacenowe kryteria wyboru oferty – najczęstsze błędy
Wojciech Wołoszyk
10.15 – 10.45

Wykłady - Część II

Procedura odwrócona – zasady i wpływ na wynik postępowania
Grzegorz Bebłowski
11.15 – 11.45

Umowa o pracę w zamówieniach publicznych – PZP a ochrona danych osobowych
Wojciech Piórkowski
11.45 – 12.15

Procedura samooczyszczenia (self-cleaning)
Małgorzata Dobrzyńska – Dąbska
12.15 – 12.45

Wykłady - Część III

Poleganie na potencjale podmiotów trzecich – najczęstsze błędy, wątpliwości interpretacyjne i najnowsze orzecznictwo
Michał Orzechowski
13.30 – 14.00

Zmiana umowy o zamówienie publiczne – problemy praktyczne
Katarzyna Zadykowicz-Sokół
14.00– 14.30

Uzupełnienie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ustawy Pzp po nowelizacji (5 procedur zamiast 1)
Paweł Faczyński
14.30– 15.00

Zatrzymanie wadium przez zamawiającego w kontekście najnowszego orzecznictwa KIO i Sądu Najwyższego
Dariusz Ćwik, Piotr Płaciszewski
15.00– 15.30

Warsztaty
16.00 - 17.30

Wypełnianie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)
Sebastian Pietrzyk

Prelegenci

Paweł Faczyński

Paweł Faczyński

Kieruje działem zamówień w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Grzegorz Bebłowski

Grzegorz Bebłowski

Właściciel Kancelarii Doradztwa Zamówień Publicznych Grzegorz Bebłowski. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Wojciech Wołoszyk

Wojciech Wołoszyk

Kancelaria Iuridico, Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Katarzyna Zadykowicz-Sokół

Partner w kancelarii Bieluk i Partnerzy, Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Michał Orzechowski

Michał Orzechowski

Adwokat w kancelarii DLA Piper, Przewodniczący grupy ochrony konkurencji w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Witold Jarzyński

Witold Jarzyński

Radca prawny, redaktor naczelny pisma ``Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce``, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska

Małgorzata Dobrzyńska - Dąbska

Radca prawny w kancelarii Allen & Overy, Przewodnicząca grupy jednostek samorządu terytorialnego (JST) w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP).

Wojciech Piórkowski

Wojciech Piórkowski

Radca prawny z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Sowisło & Topolewski SKA, ekspert prawa zamówień publicznych.

Iwona Bendorf-Bundorf

Iwona Bendorf-Bundorf

Prezes RIO w Olsztynie, członek Rady Zamówień Publicznych.

Damian Czernik

Damian Czernik

Manager w firmie OptiBuy

Dariusz Ćwik

Dariusz Ćwik

Radca prawny, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Piotr Płaciszewski

Piotr Płaciszewski

Prokurent w Kancelarii Radców Prawnych Ćwik i Partnerzy w Warszawie.

Sebastian Pietrzyk

Sebastian Pietrzyk

Adwokat, partner w kancelarii Pietrzyk Dubicki i Wspólnicy, Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)

Miejsce konferencji

ADRES KONFERENCJI:

QUBUS HOTEL
UL. CHMIELNA 47-52
80-748 GDAŃSK

Partnerzy

Partner strategiczny

Partner merytoryczny

Partnerzy

Zgłoszenia

Cena: 549 zl + VAT (cena regularna 649 zl + VAT)

(Cena za 1 uczestnika)

Rabaty:

    • W przypadku uczestnictwa 2 lub więcej osób z jednej firmy / instytucji obowiązuje zniżka 5% na drugą i każdą następną osobę.
    • Dla prenumeratorów pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz klientów systemu informacji prawnej SIP.LEGAL obowiązuje dodatkowa zniżka 5%. 

Sposób zgłoszenia

Telefonicznie (tel.:535 538 934)
Wysyłając zgłoszenie na adres:
biuro@mustreadmedia.pl
(formularz do pobrania)
Wypełniając zgłoszenie on-line

Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków uczestnictwa.

Warunki uczestnictwa:

1. Po otrzymaniu zgłoszenia organizator (Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński) przekaże uczestnikowi potwierdzenie udziału w Kongresie oraz wystawi fakturę VAT

2. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik instytucji / firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl).

3. Rezygnacja z udziału w wydarzeniu może zostać przesłana do organizatora drogą e-mailową (na adres: biuro@mustreadmedia.pl). W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu do 30 dni przed jego rozpoczęciem organizator zwróci uczestnikowi 100% opłaty. W przypadku rezygnacji z udziału po ww. terminie uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty (może jednak zmienić osoby wskazane do udziału w wydarzeniu).

Zgłoszenie uczestnictwa

Dane osoby składającej zamówienie: Dane do faktury:
Imię i nazwisko
Nazwa firmy / instytucji (Nie dotyczy osób fizycznych)
Telefon
Ulica
Adres email
Miasto
Kod pocztowy
NIP (Nie dotyczy osób fizycznych)
Rodzaj faktury

Czy konferencja będzie finansowana w min. 70% ze środków publicznych a w związku z tym obowiązuje zwolnienie z podatku VAT?

Ilość uczestników:

Dane uczestników:

Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email
Imię i nazwisko Telefon Adres email

Dodatkowe uwagi:

Upoważniam Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo MRM Witold Jarzyński dla celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Nasze ostatnie wydarzenia

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
28 października 2016 r.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
29 marca 2017 r.